Disse fikk, og disse fikk ikke arrangementstøtte

Midt Gudbrandsdal Regionråd har bevilget midler til arrangement i 2019.

Peer Gynt AS får støtte til nytt seminar i 2019.  Foto: Arkivfoto: Tor Larsen

Nyheter

Det var ved søknadsfristen kommet inn søknader om støtte til fem arrangement fordelt på fem søkere. Samlet var det søkt om kr 420 tusen.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilget arrangementstøtte på kr 150 tusen – fem tusen kroner over budsjettet.