Disse søkte jobb som byggesaksbehandler

Nyopprettet stilling innen plan- og bygning i Sør-Fron kommune, se hvem som har søkt her.

  Foto: Bjørn Sletten/arkiv

Nyheter

Stillinga som saksbehandler er nyopprettet og skal øke kapasiteten, først og fremst på byggesak innen tjenesteområdet plan og bygning.

Arbeidsoppgavene innbefatter blant annet behandling av saker etter plan- og bygningsloven og føring av matrikkelen.