Disse vil bli miljø- og utmarksrådgiver

17 personer ønsker å bli miljø- og utmarksrådgiver i Sør-Fron og Ringebu - kun et fåtall av dem kommer fra Midtdalen.
Nyheter

Sist uke gikk fristen for å søke på den ledige stillinga ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ut. Kontoret omfatter Sør-Fron og Ringebu kommuner og har kontor på Hundorp. 

Majoriteten av søkerne er bosatt andre steder i landet, av 17 personer har tre oppgitt bostedsadresse i Midtdalen.