Leder for eiendomsavdelinga bekrefter, nå blir 1200 kvadratmeter i Coop-bygget utleid

Leder for eiendomsavdelinga i Coop Innlandet, Ulf Slorbekk, sier til Dølen at avtale skal være ferdig i løpet av vinteren.

Ny aktivitet: Nye leietagere kommer i de 1200 ledige lokalene, i tillegg til Extra-butikken.   Foto: Ole Maurits Nybakken.

Nyheter

Sjøl om den tradisjonelle detaljhandelen i gamle sentrum har klappet sammen blir ledige arealer overtatt av andre typer handel og næring.