Etablerer ikke asylmotak hos Peer Gynt Lodge i Ruste

UDI går ikke videre i arbeidet med etableringen av asylmottak i Ruste.

Peer Gynt Lodge ligger øvst i Ruste langs vegen til Fefor og Gålå.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Eierne av Per Gynt Lodge øvst i Ruste, hadde opprinnelig søkt om drift av to kategorier asylmottak. Den ene var drift av transittmottak, og den andre driftsformen var drift av særskilt bo- og omsorgs mottak for asylsøkere – beskrevet som asylsøkere med truende og utagerende adferd. Per Gynt Lodge trakk i ettertid søknaden om transittmottak, men beholdt søknaden om å drifte mottak av den siste kategorien.