Etablerer ikke asylmotak hos Peer Gynt Lodge i Ruste

UDI går ikke videre i arbeidet med etableringen av asylmottak i Ruste.

Peer Gynt Lodge ligger øvst i Ruste langs vegen til Fefor og Gålå.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Eierne av Per Gynt Lodge øvst i Ruste, hadde opprinnelig søkt om drift av to kategorier asylmottak. Den ene var drift av transittmottak, og den andre driftsformen var drift av særskilt bo- og omsorgs mottak for asylsøkere – beskrevet som asylsøkere med truende og utagerende adferd. Per Gynt Lodge trakk i ettertid søknaden om transittmottak, men beholdt søknaden om å drifte mottak av den siste kategorien.


Søker om asylmottak for truende/voldelige asylsøkere

Per Gynt Lodge har varslet Nord-Fron kommune om at de søker UDI om drift av asylmottak.

 

Ordfører tok kontakt med UDI

Anbudsfristen var 25. januar, og nå har altså UDI bestemt seg for å ikke drifte asylmottak ved Peer Gynt Lodge i Ruste på Vinstra. Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, var tidlig ute med tilbakemelding til UDI om at kommunen ikke var beredt til å ta dette vertskapsansvaret.