Nå brakar det snart laus med UKM, to dagar til ende: - Alle har eit talent

Så vidt dei veit har ingen andre lokale UKM overnatting. Og det er i alle fall ingen andre som kan lokke med sceneplass for eit heldig band til Rondaståk.

Klare: Morten, Signe, Solveig,Malin og Kari arrangerer UKM Midtdalen; for fyrste gong med overnatting. Stian Stø Dørum og Marte Bjerke får lov til å vera med i bakhand.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

16. februar brakar det laus, og da blir det to dagar der unge kulturleverandørar møtes for å bli kjent. Spel, dans, ulike kunstuttrykk; det er plass til alt.