Se søkerne til stilling ved politisk sekreteriat i Ringebu

Disse har søkt stillinga som konsulent politisk sekretariat i Ringebu kommune. Tre av søkerne er fra kommunen.

  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Stillinga innebærer blant anna forberedelser og utsendinger til, samt etterbehandling av politiske møter.