Se søkerne til stilling ved politisk sekreteriat i Ringebu

Disse har søkt stillinga som konsulent politisk sekretariat i Ringebu kommune. Tre av søkerne er fra kommunen.

  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Stillinga innebærer blant anna forberedelser og utsendinger til, samt etterbehandling av politiske møter.

- Det må også påregnes noe saksbehandling. Stillingen vil bli lagt innunder innbyggertorget som vi er i ferd med å bygge opp, het det i utlysningsteksten.
Fellestjenesten består i dag av 13 medarbeidere innenfor ulike fagområder, individuelt og i team i tillegg til 3 lærlinger.