Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

I dag ble det gjort vedtak om at fagmiljøer og pasienttilbud skal samles i ett nytt sykehus, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

Lillehammer Sykehuset Innlandet vedtok torsdag byggingav nytt sjukehus ved Mjøsbrua.   Foto: Scanpix

Nyheter

Det var i tråd med innstillinga til Sykehuset Innlandet at styret i Helse Sør-Øst vedtok målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet, heter det i en oppdatering på SI sine nettsider torsdag.

Det betyr ikke at det er klart for bygging av nytt sykehus.

Helse Sør-Øst har satt en planleggingsramme på 8,65 milliarder kroner (2018-kroner) og legger til grunn at byggingen av Mjøssykehuset kan starte i 2024.

Før den tid må Sykehuset Innlandet få kontroll over den økonomiske situasjonen. Det er en forutsetning for at bygging kan skje, heter det.

- I Mjøssykehuset ved Mjøsbrua skal vi samle alle spesialiserte funksjoner. Det betyr at ingen av dagens sykehus blir som i dag. Fram til 2020 vil Sykehuset Innlandet sammen med Helse Sør-Øst vurdere hvilket tilbud pasientene skal få, der det i dag er sykehus, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Les hele styresaken her.