Får bygge kraftverk i Fossåa

Olje- og energidepartementet ga fredag konsesjon til Fossåa kraftverk - i strid med NVE sin anbefaling.

Konsesjonsmøte: Ordfører i Sør-Fron,Ole Tvete Muriteigen, og Sigurd Widme representerte utbyggerne i møtet med Olje- og energidepartementet tidligere denne måneden.  Foto: Privat

Nyheter

Utbyggerne har fått avslag på søknad om konsesjon til utbygging av kraftverk i Fossåa, som renner ut i Lia i Sør-Fron. Avslagene kom i 2013 og 2017.

Inntil nå har forhandlinger foregått helt oppe på departementsnivå og fredag kom altså beskjeden om at departementet har omgjort Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt avslag, med begrunnelse i at kraftverket «ikke vil berøre den delen av bekkekløftsystemet Steinåa-Fossåa som har de største verdiene for naturmangfoldet».