To kjøpere har meldt interesse de siste årene, men de trakk seg:

Ringebu kommune har 50 byggeklare tomter, men ingen vil bygge: - Noe må gjøres med markedsføringa

For tre, fire år tilbake var det mangel på hustomter i Ringebu. Samtidig var det stor etterspørsel etter tomter og kommunen tok grep for å løse situasjonen.

Byggeklare tomter: Plantegninger av Flyausa (til høyre) og Tromsnesmoen (til venstre) i nedre Brekkom, beliggende like ovenfor Fåvang sentrum. Her finner interesserte 18 byggeklare rimelige tomter. Flyfoto, Ringebu kommune. 

Nyheter

Mangelen på tomter, gjorde at kommunen regulerte flere felt, og de ble klargjort for bygging. Men så skjedde det en endring: Interessen dalte og etterspørselen uteble brått. I dag har kommunen nesten 50 byggeklare tomtersom står klare og venter på kjøpere.