Starter prosess etter kutt før jul

Arbeidet med utvikling av det distriktpsykiatriske tilbudet er i gang, melder Sykehuset innlandet i en pressemelding mandag.

Motbør: Sjukehusdirektør Alice Beathe Andersgaard i sjukehuset Innlandet møter grasrotmotstand og politisk motbør når sjukehuset skal kutte kraftig i tilbodet neste år. Gudbrandsdalstinget hadde oppe temaet fyrst i månaden.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Arbeidet med å samlokalisere DPS Lillehammer sin virksomhet på Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er i gang. I oktober var det store protester fra pasienter, pårørende og ansatte over kutt som ville bety snarlig nedleging av døgnplasser på Døgnenhet Bredebygden ved Otta.