SKULIN FØR I TIN' - DEL 3

Lort, lus og låk hygiene

Det å halde seg reinsleg var ikkje berre lett «før i tin'». Tidleg på 1900-tallet var det ikkje store utvalget i vaskemidler å få tak i.

Mangler informasjon: Her er det en form for husstellundervisning. Nokon som veit kven, kvar eller når? 

Nyheter

Såpkoking foregjekk riktignok i heimane, men kvaliteten kunne variere. Det var rett og slett ikkje all såpe ein vart rein av. «Kjøpsåpe» var eit alternativ, men det var ikkje alle som prioriterte å bruke pengar på det, når det skorta på andre livsnaudsynte ting.