Lasskjørerne tar vintervegen til Røros

Fron Lasskjørarlag er nok en gang klare for en strabasiøs tur fra Vinstra over fjellet til Røros.

Fron Lasskjørarlag tar lørdag fatt på den ti dager lange turen over fjellet fra Vinstra til Røros.  Foto: Arkivfoto: Tor Larsen

Nyheter

Denne turen med hest og slede er blitt en tradisjon i Fron Lasskjørarlag. Men det er også en kraftprøve for både hest og fører.


Se video:

Med hest og slede over fjellet

Dølen ble med Fron Lasskjørerlag på treningstur.

 

Gammel tradisjon

Med denne turen holder også lasskjørarlaget liv i en gammel tradisjon og kulturarv. Vintervegen over fjellet var tidligere en viktig ferdselsåre mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Gruvesamfunnet i Røros var helt avhengige av forsyninger utenfra, og på 1850-tallet gikk det hele 1200 lass over fjellet fra Gudbrandsdalen. Dette holdt på helt til jernbanen tok over på slutten av 1800-tallet.