Grunneigar vil ha ljos og bom, BaneNOR vil ha 3 kilometer omveg

Trygging eller sanering av overgangen ved Vik er ikkje med, når krysningsspor ved Kvam stasjon til 115 millionar kroner, skal være ferdig i haust. Grunneigar Nils Skurdal ønskjer ljosregulering og bom ved overgangen ved garden der han bur.

Gjekk bra: Sjåføren fekk mindre fysiske skader i samantreffet, medan kyrne på dyrebilen i følge dyrlege på staden greide seg fint og var rolege. Tog og bil fekk store materialle skader. 

Nyheter

Opphaveleg var overgangen ved Vik inne i hovudplanen for Kvam krysningsspor.

Forlenginga av av kryssingssporet vil auke kapasiteten for godstrafikk på Dovrebanen. Entreprisa omfattar forlenging av eksisterande kryssingsspor frå 517 til 881 meter og fullføring av arbeid frå tidlegare anleggsverksemd, samt ny oppgradering.