Bedrer sikkerhet og utsikt

Rydder langs linja

Bane Nor rydder vekk trær, kratt og buskas langs toglinja.

Linjeryddere: Øyvind Johansen er ansvarlig for sikkerheten på og langs linja under krattryddingen. Roger Olsen er maskinfører - begge komer fra Hamar og er inneled fra Mesta. To lag jobber kontinuerlig sju dager på og sju dager fri.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

De nærmeste to åra skal det meste av tett vegetasjon langs toglinja mellom Kvam og Ringebu ryddes vekk.