Døler på toppen i Innlandet

I helga har både AP og SP i Oppland og Hedmark arrangert sine første felles fylkesårsmøter.

De fire på topp i Innlandet SP: Stein Tronsmoen, Aud Hove, Kjersti Bjørnstad og Jesper Nohr.  Foto: Innlandet SP:

Nyheter

Utenom stortingsrepresentant  og dovring Bengt Fasteraune fra SP, så er det smått med døler både i Storting og Regjering. Men i toppen til de respektive partiers nye politiske organisasjoner, Innlandet AP og Innlandet SP, er dølene godt representert.