Vi blir færre og færre døler

Med unntak av Nord-Fron er det befolkningsnedgang i midtdalskommunene.

Nord-Fron og Skjåk kan glede seg over befolkningsøkning. 

Nyheter

Statistikken for befolkningsutviklingsutviklingen ved årsskiftet taler sitt tydelige språk – det blir færre av både midtdøler og døler.


Kommunene har ikke tatt i bruk «gratis info»

Fylkeskommunen brukte over tre år flere millioner kroner på prosjektet Oppland+, som i liten grad var synlig hos midtdalskommunene.

 Befolkningsøkning i Nord-Fron

Av alle kommunene i Gudbrandsdalen er det kun tre kommuner som kan vise til en befolkningsøkning i 2018. Det er Lillehammer, Nord-Fron og Skjåk. Alle de resterende kommuner i dalen har befolkningsnedgang.

Nord-Fron peker seg ut positivt blant kommunene i Midtdalen med en økning i innbyggertallet på 11 personer. I Ringebu kommune er nedgangen på 13 personer, mens det i Sør-Fron er noenlunde stabilt med en nedgang på kun èn person. I Nord-Fron var det ved årsskiftet 5742 innbyggere. I Ringebu 4425 og i Sør-Fron 3127.


Arne Fossmo, Ringebu AP:

Bedre sammen enn hver for oss

Ringebu-ordfører Arne Fossmo appellerer til velgerne som gav dem flertall ved kommunevalget.

 

Sel kommune sliter

Størst prosentvis nedgang er det i nordalskommunene Lesja, Lom og Sel kommune. I Sel kommune er nedgangen på 43 personer, som gir 5789 innbyggere ved årsskiftet. I Lom var det minus 11 og i Lesja minus 15 personer. Unntaket i Norddalen er Skjåk kommune som kan vise til en befolkningsvekst på ni personer. I Oppland fylke vart det en befolkningsnedgang på 325 personer.

Folketalet gikk ned i fire fylker i 2018: Sogn og Fjordane, Oppland, Finnmark og Telemark. En må tilbake til 2005 for å finne så mange fylker med befolkningsnedgang