Ansetter felles politikontakt

Sju personer har søkt om å bli Midtdalens nye politikontakt, bindeleddet mellom politi og lokalsamfunn.

Ny rolle: Lensmann Jon Gaarden sier en slik stilling krever en god del erfaring fra før.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor får snart en ny ansatt, som hovedsakelig skal jobbe som politikontakt ut i lokalsamfunnet. Tidligere har hver kommune hatt en egen politikontakt, men denne ordningen er nå historie.