Innfører sikringstiltak ved farlig jernbanovergang

På jernbaneovergangen ved garden Vik i Kvam har det vært flere ulykker.

Planovegangen ved garden Vik i Kvam.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Ulykkene har vært kollisjon mellom tog og kjøretøy på den usikra planovergangen. Den siste ulykke skjedde høsten 2016. Da ble en slaktebil fra Nortura påkjørt av toget. Noen år tidliger var det kollisjon mellom toget og en traktor. Ingen menneskeliv gikk tapt i de to ulykkene. Nå skal det snauhogges langs linja for å utbedre sikten.