Hopprenn i Brakjebakken og Tjyruvadet

I disse hopp-tider tar vi et tilbakeblikk til tida da skihopping var synonymt med beksemsko og Splitkein.

Tjyrudvadrennet 1960: Frå venstre: Gunnar Gudbrandsen (gymnaselev frå Gran), Harald Madshus, ukjent, Bjørn Olstad, Paul H.Hage, Ove Steinar Korsgaden, Tormod Løkken (Kvikne).  

Nyheter

I dag er hoppkommentatorene opptatt av knevinkel på hoppet, hoppdresser og flyegenskaper i svevet. I gamle dager var det enklere - «hopper du på ski, så hopp»! Og vi kan vel også med rette si at de gamle hopperne med topplue og datidens utstyr, var noen ekte råskinn. De fløy høyt og landet bratt - uten hjelm!