Kritiske til nok ei endring på toppen i Ringebu

Tilsette ved kortidsavdelinga ved Linåkertunet kritiserer framlegg til ny overordna styring av avdelingane i helse- og omsorgssektoren.

Linåkertunet: Alle tre tenesteleiarane for Helse og omsorg i Ringebu kommune har kontor på Linåkertunet. Til saman har dei sju avdelingar under seg i organisasjonen. Det er fordelinga av desse som er foreslått endra frå 1. april. foto: Guro Vollen 

Nyheter

I eit brev frå dei tillitsvalde i sykepleierforbundet (NSF) og fagforbundet (FF), samt verneombod, blir det meldt om uro i personalgruppa, fordi avdelinga for kortidsopphald og rehabilitering blir lagt under anna tenesteområde.