Færre søkere til Vinstra

Søkertallene viser kun en tredjedel så mange søkere til danselinja og betydelig økning for teknikk og industriell produksjon ved Vinstra vidaregåande skule.

Søkertall: Antallet elever som har søkt seg til Vinstra Vidaregåande skule er lavere enn det rammen tilsier.  Foto: Vinstra vidaregåande skule/illustrasjonsfoto

Nyheter

Nylig gikk fristen for å søke plass på videregående skole ut. Tallene fra Oppland fylkeskommune, som er skoleeier, viser blant annet en nedgang i antall avgangselever fra grunnskolen i Midtdalen. I fjor var tallet 172, mens i år er tilsvarende tall 150. Disse tallene vil nødvendigvis svinge med variasjoner i hvert elevkull.