Flytter butikken fra Nedregate til Sødorptunet

Butikken på Vinstra med internasjonal mat, Bakri Mat, er nå å finne på Sødorptunet.

Bakri Mat er nå å finne på Sødorptunet kjøpesenter. 

Nyheter

Lokaler stenges og tømmes på Sødorptunet Kjøpesenter, men nye kommer også til.