Fylkesmannen gir Nord-Fron kommune medhold og vil ikke endre på vedtak om Skåbu Oppvekst

Vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet ved Skåbu Oppvekst, ble klaget inn.

Fylkesmannen støtter Nord-Fron kommune i saken om nedleggelse ved Skåbu Oppvekst.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Tre kommunestyremedlemmer i Nord-Fron - Øyann Brandstad, Steinar Veslum og Olav Røssum, krevde lovlighetskontroll av kommunens vedtak om å legge ned ungdomsskoletrinnet i Skåbu fra og med 1. august 2019.