Oppland har det, Hedmark har det ikkje: Nå skal det avgjerast om det nye fylket skal ha fritt skuleval eller ikkje

Det skal vedtakast ei forskrift om inntak til vidaregåande skule for det nye Innlandet fylke. I dag har dei to fylkene ulik praksis.

I dag kan elevane i Oppland fylkes søkje på den skulen dei vil, medan i Hedmark må ein søke til den skulen ein er nærast.  Foto: Illustrasjonbilde

Nyheter

Medan Oppland i daghar fritt skuleval i vidaregåande skule, er det styrt skuleval i Hedmark. Når desse to fylkene slår seg i saman frå 1. januar 2020, må det vedtakast ei ny lokal forskrift om inntak til vidaregåande skile og formidling til læreplass i Innlandet fylkeskommune.