Skåbu oppvekst beheld Erasmus-midlar

Denne veka har Skåbu oppvekst på ny besøk av elevar frå Storbritannia, i samband med prosjektet for internasjonalisering og entreprenørskap. Prosjektet held fram, sjølv om ungdomsskulen blir lagt ned frå hausten.
Nyheter

Det faste samarbeidet med Thomas Tallis school i London skal dermed halde fram, sjølv når ungdomsskuleelevane skal over til Vinstra ungdomsskule frå hausten.