Huse inviterer publikum inn i den kunstfaglige prosess

Kunstneren Patrick Huse viderefører driften av sitt Prosjektrom3 på Vinstra.

Prosjektrom3 på Vinstra videreføres i pedagogisk retning av kunsteren Patrick Huse. 

- Prosjektrom3 er et pedagogisk kunstfaglig prosjekt.

Patrick Huse
Nyheter

Kunstneren vil fortsatt være etablert i de gamle lokalene til den nedlagte betongvarefabrikken i Lomoen på Vinstra. Denne gang tar han ikke i bruk industrihallen, men fabrikkens administrasjonslokaler.

– Dette er lokaler som passer godt i den retning jeg viderefører prosjetkrom3 fram til høsten. På grunn av reduserte budsjetter vil ikke arbeidet med utstilling bli videreført i 2019, sier Huse.


Musikar Øystein Skar og biletkunstnar Patrick Huse inngår spennande samarbeid

Patrick Huse har jobba lenge med materialet, og nå blir Øystein Skar med på prosjektet, som har fått tittelen Nature Revisited.

 

Pedagogisk retning

Og retningen Huse beveger seg mer over i denne gang, er den pedagogiske. Han ønsker å bringe den kunstfaglige prosessen nærmere publikum.

– Prosjektrom3 er et pedagogisk kunstfaglig prosjekt. Kunst er noe vi omgir oss med, men mange har ikke bakgrunn til å forstå verken den kunstneriske produksjon eller kunstens uttrykk, sier Huse som håper å kunne bidra til større forståelse omkring kunsten som en samfunnsverdi.


I denne hallen henger kunsten i kjettinger og vaiere: Åpner dørene til dalens største kunstlokale

Kunstneren Patrick Huse nyåpner Prosjektrom3 som Gudbrandsdalens største kunstlokale.

 

Kontakt med publikum

– Kulturproduksjon er et grunnleggende trekk i et samfunn. Det forteller noe om hvem og hva vi er, og det kan bidra til å styrke sosial utvikling og gjensidig forståelse, sier Huse som håper at hans Prosjektrom3 kan bidra til at kulturproduksjon i større grad blir anerkjent som et samfunnsmessig satsingsområde.

– Gjennom den pedagogiske tilnærmingen vil jeg bidra til at ulike samfunnsgrupper og publikum får et innsyn som styrker tanken på videreutvikling av lokalt kulturliv, uttrykker Huse.

Kurs og Workshop

Huse viderefører sine tilbud med kurs. Workshop, kunstpauser og foredrag for skoleungdom og voksne gjennom året. Nye kunstutstillinger er også under planlegging.

– Nye planer for utstillingsvirksomhet i 2020 er under arbeid, slik at utstillinger på helårsbasis skal videreføres på Vinstra, påpeker Huse overfor Dølen.