Fjerner store mengder masse i Veikledalen

Arbeidet med å fjerne lausmasse fra bunnlastsperrene i Veikledalen er i gang.

Masseuttak: Massuttaket i bunnlastsperrene i Veikledalen er i gang. 

Nyheter

Dette er et arbeid Nord-Fron kommune er pålagt å gjennomføre årlig. Aller helst, i følge prosjektpapirer, i perioden 15. juni til 15. september, men også utenom denne perioden ved behov. Bassenga skal uansett være tømt før vårflommen setter inn.