Eldreråd håper fylkespolitikerne tar tak i bompriser

Eldrerådet i Sør-Fron mener lokalvegen bør være bomfri. Neste uke skal fylkestinget ta stilling til hva som må gjøres med sviktende inntekter langs E6.

Fri ferdsel: Hans Strand, Else Reidun Seielstad og resten av eldrerådet i Sør-Fron ønsker bommen ved Hesteskobakken vekk.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Det er mye samarbeid mellom kommunene, og mange som må kjøre her for å komme seg til apotek, legevakt, NAV, aktiviteter og lignende. I tillegg er det også mange foreldre som kjører barn fram og tilbake mellom kommunene. Hvorfor står bommen akkurat her og ikke i sørenden?