5,5 millioner kroner til idrett og kultur i Midtdalen

Lag og foreninger i Midtdalen har hentet betydelige tippemidler til lokal aktivitet.
Nyheter

Norsk Tipping deler hvert år ut penger til lag og foreninger innen idrett og kultur, samt til samfunnsnyttige formål. I løpet av fjoråret ble det totalt delt ut 5 540 507 kroner til ulike formål i Midtdalen. Det viser tall fra selskapet.

Mest til Nord-Fron

Nord-Fron troner øverst på lista, med 3 832 325 kroner, hvorav 3,3 millioner har gått til motorsportarenaen på Vinstra. Den neste på lista deretter er Kvam idrettsslag, som mottok 56 000 kroner.

Den totale summen for Sør-Fron ble 403 193 kroner, hvor den største enkeltsummen, 160 000 kroner, er anleggsmidler tildelt Harpefoss IL.

I Ringebu dro Ringebu-Fåvang fotballklubb opp summen betydelig, med anleggsmidler på 1 million, samt 101 662 i lokale aktivitetsmidler. Totalt ble det delt ut 1 304 989 i kommunen.

Ulike formål

På fylkesnivå ble det delt ut til sammen 100 millioner kroner til ulike lag og foreninger i løpet av fjoråret. Tippemidlene kommer av Norsk Tippings overskudd fra året før. Inntekter fra grasrotandelen er ikke medregnet i tallene.

Overskuddet fra Norsk Tipping går i sin helhet til spillemidlene, som disponeres av Kulturdepartementet.

Når Grasrotandelen er trukket fra, går 6,4 prosent av spillemidlene til helseformål, fordelt av Extrastiftelsen. Deretter går 64 prosent til idretten, 18 prosent til kultur og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige formål.