Det nye bysentrum Vinstra vest - her skal rekreasjon og kultur rendyrkes

Skissen over hvordan Campus Vinstra og det nye sentrumsområdet i Lomoen kan bli seende ut, er nå klar.

Campus Vinstra: Skissen viser et bilfritt og grønt sentrumsområde. Verdt å merke seg er det at bekken Givra er lagt i åpent elveleie. 

Nyheter

Den er klar etter arkitektkonkurransen «Vinstra Sentrum Vest». En konkurranse i regi av Nord-Fron kommune. Tre arkitektfirma deltok, men bare to leverte forslag. Arkitektkonkurransen er en del av framtidsprosjektet «Vinstra 2046.