Tilbyr vaksine mot meslinger - de født mellom 1960 og 1970 er i primærgruppen

Helsestasjonene går nå ut med tilbud om vaksine mot meslinger.

Vinstra Helsestasjon tilbyr nå gratis vaksine mot meslinger.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Sør-Fron har vært i gang siden fredag, nå er Nord-Fron i gang, og Ringebu kommer snart med informasjon om sin løsning vedrørende vaksinasjon mot meslinger.

Vaksinen er gratis, og tilbudet om vaksinasjon er lagt ut på Nord-Fron kommunes hjemmeside og facebookside.

 - Det er vært flere tilfeller av meslingeutbrudd i Norge den siste tiden, slik situasjonen er nå må vi ta høyde for at meslinger kan dukke opp i vår region. Meslinger er ekstremt smittsomt, og kan gi alvorlig sykdom med senskade hos enkelte pasienter. Det viktigste tiltaket for å forebygge sykdommen er vaksinasjon, som gir livslang beskyttelse. Vaksinasjon er viktig for egen helse, men også for å hindre smittespredning til andre personer som av ulike årsaker ikke kan ta vaksinen, skriver helsestasjonen i Nord-Fron i sitt informasjonsskriv.


- Større frihet til å ta avgjørelser

En gang i halvåret dukker det opp nye ansikter på legekontorer og behandlingsrom i kommunene. Disse kan utgjøre et viktig rekrutteringsgrunnlag for kommunene i framtida.

 

Rundt 30 vaksiner

Siden fredag har rundt 30 personer på Sør-Fron benyttet seg av tilbudet. At det er såpass mange, er lege Anders Brabrand glad for.

- Det er bedre at vi vaksinerer en for mye enn en for lite, og dobbel vaksinasjon er ufarlig. Primært er vi ute etter de som er født fra 1960 til litt utpå 70-tallet. Ellers bør de som er i tvil om de er vaksinert, eller i tvil om de har hatt sykdommen, ta denne vaksinasjonen som er gratis, sier Brabrand til Dølen.


Sør-Fron fekk tildelt ein million helsestasjonskroner frå Helsedirektoratet

Helsestasjon for ungdom til skulestart i haust

Tidlegare måtte ungdom frå Sør-Fron bruke helsestasjon for ungdom på Vinstra. Nå får både ungdom og 2- og 4-åringar eit betre tilbod i heimkommunen.

 

Folkehelseinstituttet har gått ut med følgende anbefalinger:

•Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine, og det er ikke nødvendig med flere doser.
Unntak: Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller:
- Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, eller
- dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse.

• Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi derfor å ta én dose MMR-vaksine.

• Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.