Kvam Idrettslag 100 år - del 2

Historia om Kvam Idrettslag fra 1940 til 1980

Arbeideridrettslaget, som ble dannet i 1936, fikk en kort levetid. Det ble oppløst før krigsutbruddet 1940.

Treningsglade: Bak f.v: 1 Eystein Lie 2 Åge Lillesandbu 3 Asbjørn Klomstad 4 Odd Tangen 5 Morten Teigøyen 6 Bjørnar Helge Brendstuen 7 Egil Melbø 8 Per Fredriksen 9 Ola Røssummoen 10 Svein Roger Haugen 11 Steinar Sletten 12 Kristian Sletten Kolloen 13 Kjell Berget 14 Kjell Olav Bjørke 15 Sigmund Berget 16. Midten f.v: Iver Karenus Brustuen (noe skjult) 17 Kjell Erling Brendstuen 18 Håkon Kamp (noe skjult) 19 Jon Øivind Hansen 20 Geir Lien 21 Willy Tangen 22 Jan Nordlien. Foran f.v: 23 Niels Peter Rasmussen 24 Inge Teigen 25 Halgeir Svan 26 Vegar Tangen 27 Rune Ødegården 28 Kjell Jon Nordlien (skjult) 29 Tor Ove Teigen 30 Rolf Randen 31, Jan Inge Tangen, Terje Stormorken 32 Ole Morten Lunde. Foto: Terje Lisødegård, Dagningen. Fotoeier: Åge Lillesandbu. Foto: Terje Lisødegård, Dagningen. Fotoeier: Åge Lillesandbu. 

Nyheter

Men det var nok noe idrettsaktivitet under krigen også. I mars 1941 viser kassererboka at skiløpere ble fraktet til renn på Sjoa. På Furulund var det matservering. Skyssen kostet kr. 15,- og bevertninga kr. 10,90. Kvam Klebersteinsarbeider-forening tok initiativ til, og de spilte allerede 7. oktober 1945 en kamp mot et B-lag.