Halvparten av de som bor i Midtdalen er over 50 år: - Vil kreve helt spesielle tiltak

I Nord-Fron er halvparten av innbyggerne over 50 år. Slik er det også i de to andre midtdalskommunene.

Kommunalsjef: Kommunalsjef Sverre Sætre konstaterer at Nord-Fron må ta hånd om dobbelt så mange 80-åringer om 20 år som i dag. 

- Antall eldre over 80 år i Nord-Fron, vil fordobles fram til 2040.

Nyheter

Nå er Nord-Fron kommmune i ferd med å utarbeide en framtisplan over hvordan de skal møte eldrebølgen de neste åra. Den skal legges fram for kommunestyret i juni.