Sier nei til økte bomavgifter

Fylkestinget i Oppland ønsker ikke å øke bomtakster på E6. Også el-biler «fredes» fra foreslått avgiftsendring.

Hovedveg: Det ligger bomstasjoner Å kjøre mellom Sjoa og Frya koster 100 kroner i dag. Fylkestinget ønsker ikke å øke satsene.  Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

Denne uka har fylkestingspolitikerne møttes i Valdres. En av sakene som skulle behandles, var spørsmålet om hvordan sviktende inntekter fra bommene langs E6 i Gudbrandsdalen.


Fasiten etter torsdagens behandling ble et nei til en økning av takstene, skriver fylkeskommunen på egen hjemmeside. I tillegg skal el-biler fortsatt få kjøre gratis gjennom bommene.

Vil ikke øke takster

Innstillingen til fylkesutvalgets møte sist uke var å øke gjennomsnittstaksten med 20 prosent, samt innføre halv takst for elbiler. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV fremmet et eget forslag, som ble vedtatt og dermed gikk videre til fylkestinget, som altså ikke ønsket å følge anbefalingen fra fylkesrådmannen.

Flere av politikerne pekte på lovnader om økte bevilgninger og behovet for en gjennomgang av den totale bompengebelastningen med Nye Veier. Vedtaket viser også til at staten må innfri forutsetningene for utbygginga; nemlig helhetlig utbygging og en fordeling av bompengene på hele strekningen.

Høyre ønsket velkommen forslaget om å kreve inn bompenger også fra nullutslippskjøretøyer velkommen, men forslaget fikk kun sju stemmer.

Miljøpartiet De Grønnes forslag om å vente med å kreve bompenger av nullutslippsbiler til de utgjør minst halvparten av passeringene fikk kun partiets egne stemmer.

Færre passeringer

Lavere antall passeringer enn ventet på E6 har ført til at inntektene fra bommene er betydelig lavere enn estimert, hele 33 prosent.

Bilistene har søkt over til gamle E6, fylkesveg 312, og Baksidevegen, som ikke er utstyrt med bom.

Med svekkede inntekter vil nedbetalinga av vegutbygginga ta betydelig lengre tid. Beregninger viser at etter 15 år, på det tidspunktet prosjektet egentlig skulle vært ferdig nedbetalt, vil resterende gjeld være 1,3 milliarder kroner, om ingen grep tas. Forslag om å øke satsene har møtt mye motstand lokalt.

I dag koster det 100 kroner å kjøre på E6 mellom Sjoa og Frya. Satsene er basert på seks bomstasjoner, hvorav to ennå ikke er bygd. Dermed betaler bilistene også for de strekningene som ikke er påbegynt.

Å forlenge innkrevingsperioden til maksimale 20 år, vil ikke være tilstrekkelig for å gå i null, med utgangspunkt i dagens satser. Fylkeskommunen står som garantist for bompengeandelen på vegen.


Eldreråd håper fylkespolitikerne tar tak i bompriser

Eldrerådet i Sør-Fron mener lokalvegen bør være bomfri. Neste uke skal fylkestinget ta stilling til hva som må gjøres med sviktende inntekter langs E6.