Her blir det utbedring etter at påsketrafikken er ferdig

Når påsketuristene har reist hjem, kommer gravemaskinene. Den om lag 900 meter lange strekningen i Risbakkene på fylkesveg 27 i Ringebu skal utbedres etter påske.
Nyheter

Nå skal Risbakkene på fylkesveg 27 Venabygdsvegen i Ringebu utbedres, forteller Statens vegvesen i ei pressemelding fredag.

- Trafikantene får en sikrere og bedre veg å kjøre på samtidig som behovet for vedlikehold blir redusert. Utbedringsarbeidet pågår fra slutten av april til slutten av september. I denne perioden blir det noe redusert framkommelighet og noe ventetid ved sprenging, heter det i pressemeldingen.

I gang uka etter påske

På oppdrag for Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune går entreprenør Åge Haverstad AS uka etter påske i gang med å breddeutvide vegen, bygge den opp med frostsikre masser, legge nye stikkrenner og justere en av kurvene på strekningen. Vegen får til slutt nytt asfaltdekke og nytt rekkverk.

- Bredere veg vil gi økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for trafikantene. I tillegg blir det både enklere og rimeligere å drifte og vedlikeholde en bredere og mer stabil veg, sier prosjektleder Anders Sveen i Statens vegvesen.

Ingen omkjøring

For å få plass til bredere veg, må det sprenges en del. Siden det ikke er omkjøringsmuligheter forbi anleggsstrekningen, må vegen stenges under sprenging. Trafikantene må da regne med noe ventetid. Så langt det lar seg gjøre, vil entreprenøren forsøke å unngå og sprenge morgen og ettermiddag når det er mest trafikk på vegen. Når nye stikkrenner skal legges, blir vegen nattestengt. Det blir annonsert.

Som forberedelse til utvidelsen av vegen, ble det denne uka hogd langs strekningen.

Utbedringsprosjektet har en totalkostnad på ca. 16 millioner kroner.