Kaller det et bevis på landbrukets sterke posisjon i Midtdalen

10 millioner kroner har Felleskjøpet investert i sin nye storstue på Vinstra.
Nyheter

Totalt 800 kvadratmeter, hvorav 250 av dem er avsatt til et splunka nytt hagesenter, er nå åpnet av Felleskjøpet på Vinstra.