Disse bygdahusene og grendahusen i Nord-Fron får kommunal støtte

Nord-Fron kommune har nå tildelt midler til privateide bygde- og grendahus.

Ruste bygdhaus er ett av samfunnshusene i Nord-Fron som får kommunalt driftstilskudd.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det er Utvalg for helse-, oppvekst og kultursaker som fordeler disse kulturpengene. De gis som driftstilskudd til 6 samfunnshus som driftes av private lag- og orgnisasjoner.