Glasopor fra Skjåk kommer sigende nedover Laugen

Glasopor i store mengder ligger nå på bredden langs Laugen gjennom Fron.

Store mengder glasopor langs elvekanten av Laugen gjennom Visntra. Her utenfor Odden sør for Byrebrua. 

Nyheter

Under høstflommen 14. og 15. oktober i fjor kom 25.000 kubikk glasopor på avveier i Skjåk, og ble spredd over store område langs Ottavassdraget. Utslippet kom fra bedriften Glasopor AS. I følge fylkesmannens uttale i februar, er det grunn til å tro at minst 15.000 kubikk glasopor ligg att i natur og vassdrag.