Lyser ut stilling på nytt

Kommunen var nær ved å få ny rådmann, men så trakk vedkommende seg. Nå skal stillinga lyses ut på nytt.

Ny runde: Ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen, forteller at kommunen vil lyse ut stillingen på nytt.  Foto: Silje Josten Lien/arkiv

Nyheter

Nåværende rådmann i Sør-Fron, Jan Reinert Rasmussen, er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker, etter tre tiår i jobben.

- Rekrutteringsutvalget har vært i dialog med flere kandidater, før de gikk videre med en person. Vedkommende takket nei, av private årsaker, og trakk søknaden sin. Dermed må vi kjøre en ny runde, sier ordfører Ole Tvete Muriteigen.

Han har tidligere uttalt at kommunen trenger en person som er innstilt på å kunne samarbeide om alt og som er opptatt av næringsutvikling. I tillegg er kunnskap om kraftmarkedet ansett for å være positivt.

Nå skal stillingen lyses ut på nytt.

- Vi har vurdert det dithen at det var greit. Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid det vil ta, men kanskje til sommeren, om alt går som det skal, sier Muriteigen.


Hvem skal sitte ved siden av Muriteigen nå?

Elleve personer har søkt om å bli arvtakeren til rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron.