Flomerstatning behandles i retten for andre gang

Forsikringsselskapet mente kommunen må ta erstatningsansvaret etter å ha latt innbyggere bygge hus på flomutsatt sted. Denne uka behandles ankesaken.

Store skader: Flommen i 2011 gjorde om Kvam sentrum til et katastrofeområde, og påførte privatpersoner og samfunnet store kostnader. To år seinere gjentok situasjonen seg.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

Gjensidige Forsikring og KLP Skadeforsikring møtes denne uka til ny forhandling i retten.

I første rettsrunde i Nord-Gudbrandsdal tingrett høsten 2017 tapte Gjensidige Forsikring. Kjennelsen ble anket, og ankesaken går denne uka for Eidsivating lagmannrett. Saken omhandler et regresskrav; et krav om å få dekka et pengebeløp en har betalt på vegne av en annen.

- Spente på utfall

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, mener dommen fra tingretten er riktig.

– Vi er spente på utfallet. Dette er en sak som er en påkjenning for alle involverte og vi vil gjerne bli ferdige med den, sier han.

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle ta kostnaden for skadene på huset til Helge og Unni Tove Hansen i Kvam. Huset ble totalskadd i flommen i 2011, men paret fikk tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble så totalskadd i flom to år seinere.

- Viktig sak

Gjensidige frykta at dommen fra november 2017, om den ble stående, ville gjøre kommuner mindre oppmerksomme på skadeforebygging.

– Dette er en viktig sak for oss. I en større sammenheng så handler dette om å forebygge fremfor å reparere, sier advokat Merete Anita Utgård til NRK.

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsselskaper her i landet til sammen har betalt ut vel 30 milliarder kroner, for skader som kan skyldes naturhendelser eller vær, siden 2008.

Det er satt av tre dager til saken.