Vil hyre inn profesjonell hjelp

Ringebu kommune vurderer å følge i fotsporene til nabokommunen for å øke tomtesalget.

Møte: Kommende uke skal formannskapet i Ringebu vurdere om kommunen bør leie inn ekstern hjelp til salg av boligtomter.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Kommende uke møtes formannskapet i Ringebu, og én av sakene på bordet er salg av boligtomter.

Ringebu kommune har på sin hjemmeside en rekke kommunale tomter klare for salg, fordelt på Fåvang, Ringebu og Venabygd. I tillegg kommer en rekke privateide tomter, både byggeklare og under arbeid. Men tomtene "forsvinner" ikke raskt nok.

- Ivaretatt "innimellom"

I februar skrev Dølen om at Ringebu hadde 50 byggeklare tomter, men at etterspørselen var laber. Da sa ordfører Arne Fossmo at noe måtte gjøres på markedføringssida, for å øke omsetninga.

I sakspapirene beskrives arbeidet med salg av tomter som noe som prioriteres ved ledig tid:

"Håndtering av salg av kommunale boligtomter har til nå vært oppgaver som har blitt ivaretatt «innimellom», uten at det har vært avsatt kapasitet på området."

Det pekes på at ulike endringer i staben har ført til at markedsføring av ledige tomter heller ikke har blitt fulgt opp godt nok.

Ser til Sør-Fron

I sakspapirene vises det til nabokommunen Sør-Frons arbeid med å selge tomter via innleid megler, og at dette har gitt resultater, før det påpekes at et slikt tiltak vil medføre nye utgifter for kommunen, som må dekkes inn av salgsinntektene.Tidligere alpinist, Ole Kristian Furuseth, reagerer på krav om eigedomsskatt på ubygde hyttetomter i Kvitfjell

Den tidlegare toppalpinisten er styreleiar og eigar i selskapet Lodge Alpin AS, som nå har om lag 15 ubygde tomter i Kvitfjell.


Byggeklare tomter: Plantegninger av Flyausa (til høyre) og Tromsnesmoen (til venstre) i nedre Brekkom, beliggende like ovenfor Fåvang sentrum. Her finner interesserte 18 byggeklare tomter.   Foto: Flyfoto/Ringebu kommune