Med kjærkommen gavesjekk kan DNT Gudbrandsdalen realisere bygging av sin aller første turisthytte

Til sammen 400 000 kroner fikk turistforeninga torsdag, til bygging av selvbetjeningshytta Dronningsetra.

DNT Gudbrandsdal mottok ei kjærkommer pengegave torsdag, til bygging av ny hytte. F.v.: Therese H. Heramb, daglig leder i DNT Gudbrandsdal, Kristin Nygård Lonbakken, Sparebank 1 lom og Skjåk, Trond Slåen, Sparebank 1 Gudbrandsdal og Magnar Bratlien, styreleder i DNT Gudbrandsdal.  Foto: Privat

Nyheter

Den norske turistforening (DNT) Gudbrandsdalen er godt i gang med å få i stand finansieringen av sin første hytte. For en, etter forholdene, liten forening er hytteprosjektet et stort løft. Men nå ser de at de langt på vei til å få fullfinansiert hytta og at prosjektet kan realiseres.