Vil øke rekruttering til transportbransjen

Bedrifter i Innlandet er jevnt over optimistiske, men i noen bransjer er mangelen på arbeidskraft prekær, melder NAV.

Transport: Transportbransjen sliter med å rekruttere nok folk, melder NAV. Kai Hagen og Emilie Slettmoen fra Vinstra er begge yrkessjåfører med egne bedrifter. Her sammen med Bjørn Lien i NAV Innlandet, i forbindelse med signering av samarbeidsavtale med NLF Innlandet.  Foto: NAV

Nyheter

– I år svarte 21 prosent av bedriftene at de forventer å øke bemanningen, mens bare 11 prosent mente at de vil nedbemanne. Dette indikerer en god optimisme i vår region og er viktige nyheter for jobbsøkere, uttaler Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet, i en pressemelding.


Ble hedret for innsats i fredens tjeneste: - Vi prata døl til hverandre på radioen, det var ikke alle som skjønte det

De er to av mange av sitt slag. Denne uka fikk de klapp på skuldra for innsatsen de har lagt ned.


- Kan være kritisk

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedrifter har til utviklingen av sysselsetting for det kommende året, om de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.

Mange bedrifter melder om optimisme, samtidig som flere sliter med å rekruttere folk med relevant kompetanse.

– Vi ser at særlig transportbransjen har utfordringer med å rekruttere sjåfører. Dette kan være kritisk for mange virksomheter, fordi de da ikke kan ta på seg oppdrag – noe som selvfølgelig får konsekvenser for utvikling av virksomhetene.

NAV inngår rekrutteringsavtaler med ulike aktører for å få folk ut i jobb. Mandag ble en tilsvarende intensjonsavtale inngått med Norges Lastebileier-Forbund i Innlandet, vedrørende kurs for utdanning og rekruttering av yrkessjåfører. Estimater viser en mangel på omtrent 175 yrkessjåfører i Innlandet.

Avtale: Mandag ble en intensjonsavtale mellom NLF Innlandet og NAV. F.v: Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet, Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF og Emilie Slettmoen.  Foto: NAV

Sjukepleie  på toppen

Ifølge beregningene mangler 3 850 arbeidstakere i Innlandet. I samme beregning er 16 prosent av virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer. På landsbasis er det helse og omsorg, og bygg og anlegg som er bransjene der mangelen på arbeidskraft er størst.

På toppen av lista over antall personer som mangler innen ulike bransjer «troner» 4 500 sjukepleiere og 3 200 tømrere og snekkere.


Kommunen vil kjøpe tilbake «konflikt-tomt»

Sju år etter at tomta ble solgt, er det fortsatt ingen bolig på plass og naboer klager på rot og uorden. Nå vil ordføreren forsøke å kjøpe tilbake tomta.