Retten om Vinstra-drapet: Mener drapet framstår forberedt

De sakkyndige mener det er fare for at 16-åringen som er siktet for drapet på Vinstra, vil begå nye alvorlige straffbare handlinger. Samtidig beskriver retten handlinger som fremstår planlagte, skriver VG tirsdag.
Nyheter

Dette har blitt kjent etter at Eidsivating lagmannsrett, ved sorenskriver Elisabeth B. Løvold, har avgjort at fengslingskjennelser fra tidligere i saken nå blir gjort tilgjengelige for pressen. Det er VG som melder dette.

Underlagt barnevernet

Den sikta gutten har sida i fjor høst sittet varetektsfengslet, under barnevernets ansvar. Han har under store deler av perioden vært underlagt tvunget psykisk helsevern.

I januar erkjente den sikta 16-åringen straffskyld for drapet på ei jevnaldrende jente på Vinstra. Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt uttalte da at guttens forklaring langt på veg sammenfaller med hendelsesforløpet politiet har lagt til grunn.

Det har nylig blitt kjent at de rettpsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at sikta var strafferettslig utilregnelig, da han drepte Laura Iris Haugen, og skada en mann som forsøkte å gripe inn.


– Skal lande på ein ny «normal»

Det er berre to veker sidan Nils Petter Reinholdt sist møtte ungdom som var ramma av Utøya-terroren.

 

- Avventer tiltale

Ifølge VG svarer guttens forsvarer Nora Hallén ikke på spørsmål om tilregnelighet, så lenge tiltalen ennå ikke er klar.

 – Spørsmål om tilregnelighet er sentralt i saken. Tiltalen er ennå ikke mottatt, og vi avventer denne, skriver hun til VG.

De rettspsykiatrisk sakkyndige var i følge VG i sterk tvil under sitt arbeid. De ba to ganger om utsettelse på fristen til å levere rapporten, første gang med henvisning til at «avveiningen mellom tilregnelighet/utilregnelighet er vanskelig i denne saken.»

Drapet den 31. oktober i fjor prega lokalsamfunnet sterkt, og før den forestående rettsaken i juni har sorenskriver Løvold vært på Vinstra for å snakke med ungdommene.

Det er reservert to uker i retten til saken, fra 17. juni. Saken vil bli ført på Lillehammer tinghus.


- Alt av reaksjoner på ekstreme hendelser er normalt

Knivdrapet på Vinstra etterlater mange spørsmål og vonde tanker. Psykolog Karin Boson har flere råd til voksne om hvordan de kan møte spørsmål fra barn og unge.