Anonym minnelund tas i bruk ved Sødorp kyrkjegard

Nord-Fron kyrkjelege fellesråd skal søke bispedømmerådet om godkjenning til å ta i bruk den anonyme minnelunden ved Sødorp kyrkjegard.

Området på Sødorp kyrkjegard hvor minnelunden skal etableres. 

Nyheter

Endring av gravplass krever også godkjenning av kommunen, og kommunen skal uttale seg i saken. Fellesrådet ber i et brev kommunen om å gi sin tilslutning.