Her starter planlegging av nye boliger

Detaljreguleringen av et nytt boligområde i Sorperoa er nå i gang.

Utbyggingsområdet er rettt nord for nedkjøringen til Eidesand og Vestsidas kunstgrasbane.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det er snakk om to boliggområder som selskapet Areal+ AS skal detaljregulere på vegne av utbyggingsselskapet Tinde Utvikling AS.