Ny infotavle med historisk tilbakeblikk

Sorperoa Friluftsgruppe har satt opp en infotavle ved hengebrua over Laugen mellom Kvam og Vinstra.

Oddvar Venåsen fra Sorperoa Friluftsgruppe og lokalhistoriker Arne Skuterud ved den nye infotavla ved hengebrua.  Foto: Privat

Nyheter

Den aktive friluftsgruppa har et nett av rydda og merka stier i turområdet Sorperoa med omegn. Det strekker seg både opp i høyden og ned mot elva. Mange steder finner du infotavler med lokalhistoriske fakta knytt til området.


Disputt om stirydding i Sorperoa

Det er steile fronter mellom grunneiere og Sorperoa Friluftsgruppe.

 

Tavle nummer 30

Denne tavla er nummer 30 i turområde med bokkasse og eller lokalhistorie. På denne tavla står å lese om sundroinga over Laugen før hengbrua vart bygd i 1952.  Arne Skuterud har skrevet historia, som er et imponerende arbeid om en farefull frakt av folk og dyr over elva til alle årets tider. Her ble skoleunger og alt av folk og dyr fraktet over sommerstid. På vinteren var vegen å gå over isen. Den trøblete tida var da isen løsnet om våren og på senhøsten når isen la seg og var utrygg.


Friluftslivets forkjemper

Han brenner for naturen og friluftslivet, Olaf Giverhaug. En dag uten trening er for ham en dag uten mening. Her forteller han om sitt mangfoldige liv, og sin interesse for folkehelsen.

 

Litt om hengebrua

«Hengebrua du nå står ved, og som går over Laugen frå baksida i området Engum-Stenseng til Brekka på solsida, vart bygd og teke i bruk i 1952. Før det måtte all sommartransport i dette området frå solsida til baksida og omvendt skje med båt eller «ferje». Om sommaren var det slik alle stader i Gudbrandsdalen før det vart bygd bruer. Dette området er ein av dei siste der båttrafikken vart avløyst av brusamband», er litt av det som står å lese på infotavla. Heile historia skal vi ta for oss i ein «Før i tida»-artikkel i Dølen.