Her er Nord-Frons kommuneblomme

Kommunestyret i Nord-Fron har avgjort hvilken plante som skal være kommuneblomme.

Her er Nord-Frons kommuneblomme - Fjellsmelle. 

Nyheter

Mange kommuner i Norge har sin egen kommuneblomme, og nå får også Nord-Fron sin egen. Fra før av er det kun Skjåk og Vågå av kommunene i Gudbrandsdalen som har egen kommuneblomme. Skjåk har "Lapprose" og Vågå har "Bergfrue".


Travle dager i drivhuset

Varme, solfylte maidager har for alvor lokket fram igjen hobbygartnere fra vinterdvalen. Hos Viken gartneri på Fåvang er pågangen ekstra stor.

 

Samstemt kommunestyre

Nord-Fron sin kommuneblomme blir valgt etter en utlyst konkurranse og med egen jury. Til sammen kom det inn fem forslag som ble vurdert. Utvalg for landbruks,- utmarks- og miljøsaker, innstilte overfor kommunstyret at "Fjellsmelle" skulle bli Nord-Fron kommunes kommuneblommen - det sa et samstemt kommunestyre seg enig i.


Bjørn går fra bygg og bo til potter og planter

Bjørn Nymoen tar ett års permisjon fra Fron Bygg, og overtar driften av Nymoen Gartneri i Sødorp.

 

Juryens vurdering

Disse fem forslaga som kom inn som aktuelle kommuneblommer for Nord-Fron. Med grunnlag i kriteria har juryen har gjort ei vurdering av forslaga, og kome fram til følgjande prioriterte liste:

1. Fjellsmelle - Med grunnlag i grunngjevinga går juryen for dette forslaget som 1. kandidat til kommuneblome.

2. Hestehov – Elevane si grunngjeving om at Nord-Fron har hest i kommunevåpenet og da passar det med hestehov som kommuneblome, fell godt inn under kriteria om identitet og at den er lett å kjenne att.

3. Mogop – Denne blomen er fjellet sin vårblome, når mogopen kjem da er det vår i fjellet. Nord-Fron har store fjellområder der det veks mykje mogop. Det kom inn to forslag på mogop.

4. Raudkløver – Ein blome som veks i dei fleste høgdelag i kommunen, og den er velkjent for både vaksne og ungar. Det kom inn to forslag på raudkløver. Juryen var imponert over det arbeidet som skuleklassa hadde lagt ned i teikning og skriving om blomen dei sendte inn forslag på. Det kom inn to forslag på raudkløver.

5. Blåklokke.


Nina er det nye fjeset i Vålebrua

Bygdejente i landsbyen

Nina Berger seier det vart Ringebu av eit slumpetreff, og gler seg over varm velkomst i gågata.

 

Berit Wangens forslag

Det var Berit Wangen som foreslo Fjellsmelle som kommuneblomme for Nord-Fron, og ho kom med denne begrunnelsen for sitt forslag:

"Tuva til blomsten er vid i utstrekning, akkurat som Nord-Fron. Viser seg berre i blomst i juli-august, og er då veldig vakker. Akkurat som nordfrøningen da han viser seg fram, spesielt under Countryfestivalen, Peer Gynt stemnet og Byfesten. Elles er den frodig og litt unnselig, akkurat som folket her. Lever og bruker den friske lufta, og finnes på fjellet., Nord-Fron har eit rikt fjellområde".