Nord-Fron kommune har lukket avvik etter tilsyn fra 2017

I 2017 førte fylkesmannen tilsyn med rus og psykisk helsetjeneste, sosiale tjenester i NAV og hjemmesykepleien i Nord-Fron.

Nord-Fron kommune har fått lukket avvikene etter et tilsyn fra 2017  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Rapporten etter tilsynet, som ble gjennomført 23. august i 2017, avslørte tre avvik disse tjenestene.